Вести | Математика 2

У прилогу се налазе резултати првог дела усменог испита из Математике 2 - још један део групе 1 у јунском испитном року, као и информације о увиду у радове. 

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати првог дела усменог испита из Математике 2 - део групе 2 и цео усмнени испит групе 1 и 2 у јунском испитном року, као и информације о увиду у радове. 

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати првог дела усменог испита из Математике 2 - део групе 1 у јунском испитном року, као и информације о увиду у радове. 

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати првог дела усменог испита из Математике 2 - део групе 2 у јунском испитном року, као и информације о увиду у радове. 

ВИШЕ

У прилогу се налази преостали резултати група 1 и 2 писменог испита из Математике 2 у јунском испитном року, као и информације о увиду у радове. 

ВИШЕ

© 2022 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду