Академска звања

 • тренутно 2017

  Docent

  Katedra za matematiku, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

 • 2017 2013

  Asistent

  Katedra za matematiku, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

 • 2013 2011

  Saradnik u nastavi

  Katedra za matematiku, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Образовање

 • Doktorske akademske studije 2016

  Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za algebru i matematičku logiku

 • Master akademske studije 2011

  Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu Smer: Teorijska matematika

 • Osnovne akademske studije 2010

  Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu Smer: Statistika, aktuarska i finansijska matematika

 • Srednja škola 2006

  Matematička gimnazija, Beograd

Активности

 • тренутно 2011

  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

  Matematika 1, Matematika 2, Numerička analiza

Пројекти

 • Reprezentacija logičkih struktura i formalnih jezika i njihove primene u računarstvu

Филтрирање:

Сортирање према години:

Suppes-style sequent calculus for probability logic

M. Boričić
Journal of Logic and Computation

Апстракт

Carnap-Popper-Leblanc-ов тип семантике за вероватносно закључивање

M. Boričić
SYM-OP-IS 2014, XLI Симпозијум о операционим истраживањима

Апстракт

О једној примени ентропије у теорији логичких система

M. Boričić
SYM-OP-IS 2013, XL Симпозијум о операционим истраживањима

Апстракт

On Entropy of a Logical System

M. Boričić
Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Volume 21, Number 5-6, 2013, p. 439-452, ISSN: 1542-3980 (print) ISSN: 1542-3999 (online)

Апстракт

Методичка збирка решених задатака из Математике 1

О. Михић, В. Балтић, М. Боричић
Факултет организационих наука

Опис

Еволуција концепта ентропије – од термодинамике до алгебре

M. Boričić
SYM-OP-IS 2012, XXXIX Симпозијум о операционим истраживањима

Апстракт

Вероватносне верзије основних правила извођења

М. Боричић, М. Јововић
SYM-OP-IS 2011, XXXVIII Симпозијум о операционим истраживањима

Апстракт

Активности

 • тренутно 2011

  Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

  Matematika 1, Matematika 2, Numerička analiza

Радно искуство

Локација Факултета организационих наука