Теорија алгоритама

Студије
Мастер академске студије (1. семестар)
Предавања
Милица Стојановић, Весна Манојловић, Небојша Николић
Вежбе
Небојша Николић, Нада Младеновић, Душан Џамић

Циљ предмета:  Упознавање студената са основним елементима теорије нумеричке сложености и анализе алгоритама, као и принципима формирања алгоритама за решавање проблема у различитим областима (теорији графова, алгебри, геометрији, области низова и скупова).

 1. Временска и просторна сложеност алгоритма и проблема. Полиномијални алгоритми.
 2. Детерминистичка и недетерминистичка Тјурингова машина.
 3. NP класа проблема. NP комплетност и NP тешки проблеми.
 4. Конструкција алгоритама индукцијом; примери.
 5. Појачавање индуктивне хипотезе; доказивање исправности алгоритма.
 6. Алгоритми на графовима: обиласци графова; најкраћи путеви;  
 7. Проблеми упаривања у графу; транспортне мреже; Хамилтонове контуре.
 8. Геометријски алгоритми: проблеми са многоуглом; конвексни омотач.
 9. Алгебарски алгоритми: проблеми са полиномима.
 10. Проблеми са матрицама.  
 11. Алгоритми над низовима и скуповима.
 12. Неки алгоритми криптографије.  
 13. Паралелни алгоритми; алгоритми за мреже рачунара.
 14. Израда семинарског рада


Литература

 1. М. Живковић, Алгоритми, Математички факултет, Београд 2000.
 2. З. Огњановић, Н. Крџавац, Увод у теоријско рачунарство,  ФОН, Београд 2004.
 3. Leung Joseph, ed., Handbook of Scheduling : Algorithms, Models, Performance Analysis, Boca Raton [etc.] : Chapman and Hall/CRC, 2004.


Материјали

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду