Математички софтверски пакети

Студије
Основне академске студије (8. семестар)
Предавања
Раде Лазовић, Драган Ђорић
Вежбе
Небојша Николић, Марија Боричић, Нада Младеновић, Душан Џамић

Циљ предмета је упознавање са актуелним математичким софтверским пакетима и њиховом применом.

Теоријска настава

 1. Теоријска настава  
 2. Структура МАТЛАБ-а.
 3. Скаларне променљиве.
 4. Елементарне функције и изрази.
 5. Једнодимензионални низови.
 6. Дводимензионални низови.
 7. Употреба низова у МАТЛАБ-овим уграђеним функцијама.
 8. Скрипт датотеке.
 9. Функцијске датотеке.
 10. Релациони и логички оператори.
 11. Симболички објекти и симболички изрази.
 12. Дводимензионална графика.
 13. Тродимензионална графика.
 14. Програмирање у МАТЛАБ-у.
 15. Приказ софтверског пакета MATHEMATICA.
 16. Приказ софтверског пакета MAPLE.

Практична настава

 1. Имплементација нумеричких метода у програмском пакету МАТЛАБ или неком другом софтверском пакету.


Литература

 • A. Gilat, Uvod u MATLAB7 sa primerima, Mikro knjiga, 2005.
 • R. Maeder, Programming in Mathematica, Addison - Wesley, Reading, MA, 1996.
 • P. Stanimirovic, G. Milovanovic, Programski paket Mathematica i primene, Elektornski fakultet, Niš, 2002.
 • J. Penny, G. Lindfield, Numerical Methods Using MATLAB, Prentice Hall, 1995. 

© 2018 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду