Вести  

НОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О АПСОЛВЕНТСКОМ НОВЕМБАРСКО-ДЕЦЕМБАРСКОМ РОКУ20. Новембар 2014.
1. Писмени део испита одржаће се 26.11.2014. у 10 часова у салама А003 и 210А.

2. СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ИСПИТ У АПСОЛВЕНТСКОМ РОКУ И ИЗЛАЗЕ НА ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА СУ ОБАВЕЗНИ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ДО 24. 11. НА СЛЕДЕЋОЈ СТРАНИЦИ.

3. Усмени део испита одржаће се 05.12.2014 у 9 часова у сали А003.


Руководилац катедре
Др Раде Лазовић

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА АПСОЛВЕНТСКИМ НОВЕМБАРСКО-ДЕЦЕМБАРСКИМ РОКОМ22. Октобар 2014.
ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА АПСОЛВЕНТСКИМ НОВЕМБАРСКО-ДЕЦЕМБАРСКИМ РОКОМ:

1. Право полагања математичких предмета имају студенти који су први пут уписани 2010. године и старији
2. Студентима се признају писмени испити и делови усмених испита који су положени у школској 2013/14 години
3. Задаци на писменим испитима из М1, М2 и М3 односиће се на следеће области.

МАТЕМАТИКА 1:

1. Системи линеарних једначина
2. Вектори
3. Примена Маклоренове формуле на рачунање граничних вредности
4. Ток и график функције (експоненцијалног или логаритамског типа)

МАТЕМАТИКА 2:

1. Локални екстремум функције две променљиве
2. Условни екстремум функције две променљиве
3. Неодређени интеграл рационалне функције
4. Двојни интеграл (поларне координате)

МАТЕМАТИКА 3:

1. Диференцијална једначина првог реда
2. Хомогени систем линеарних диференцијалних једначина
3. Примена резидуума на рачунање интеграла
4. Примена Лапласове трансформације на диференцијалне једначине вишег реда

КАТЕДРА ЗА МАТЕМАТИКУ

Распоред полагања усменог испита 2.7.2014.01. Јул 2014.
Усмени испит из предмета Математика 1, Математика 2 и Математика 3 одржаће се 2.7. у сали Б103 у две смене:

- у 9 часова: студенти који су се пријавили за полагање усменог дела испита из Математике 2, презиме од А до П;

- у 10 часова: сви студенти који су се пријавили за полагање усменог дела испита из Математике 1 и Математике 3, као и студенти који су се пријавили за Математику 2, презиме од Р до Ш;

У 9 часова се позивају и студенти који су писмени део испита положили комисијски, уколико желе да полажу задатак.

Обавештење о термину усменог 2.7.2014.24. Јун 2014.
Студенти који би желели да 2.7. изађу на усмени испит из Математике 1, Математике 2 или Математике 3, потребно је да се јаве на адресу marija.boricic@fon.bg.ac.rs до понедељка 30.6. до 13 часова. За остале студенте накнадно ће бити прецизирани датуми полагања (у оквиру већ понуђених термина у распореду испита који је објављен на сајту факултета).

Припрема за 2. колоквијум из Математике 226. Мај 2014.
Припрема за 2. колоквијум из Математике 2 одржаће се у недељу 01.06, од 10.15 до 16.00 часова, у амф. Б103 (групе А1-А6) и Б009 (групе А7-А11).

 Свим групама ће се радити исти задаци, а најпре ће се радити задаци из области које се не раде на редовним вежбама!

Промена термина за усмени колоквијум из Математике 216. Мај 2014.
Због ванредне ситуације, а на захтев Студентског парламента, усмени колоквијум из Математике 2 ће бити одложен за 24.05.2014. од 9 до 13 часова, по распореду који ће накнадно бити објављен.

Промена термина за усмени колоквијум из Математике 208. Мај 2014.
На захтев Студентског парламента, Катедра за математику је донела одлуку да усмени колоквијум из Математике 2 одложи за 17.05.2014. Колоквијум ће бити одржан од 9 до 13 часова, по распореду који ће накнадно бити објављен.

Додатни термин усменог испита из предмета Математика 1, Математика 2 и Математика 315. Април 2014.
Усмени испит у апсолвентском року у термину 15.4. одржаће се у сали 101 у 14 часова.

Припрема за 1. колоквијум из Математике 211. Април 2014.
Припрема за 1. колоквијум из Математике 2 одржаће се у суботу 12.04, од 14.15 до 20.00 часова, у амф. Б103, односно недељу 13.4. од 10.15 до 16.00 у амф. 015.

И у суботу и недељу  ће се радити исти задаци. И то  најпре ће се радити задаци из "Највећа и најмања вредност функције" (област коју није рађена на редовним вежбама)!

Препорука је да  у суботу дођу студенти који у том термину немају редовну наставу.

Усмени испит у мартовско-априлском апсолвентском року 2014.07. Април 2014.
Регуларни термин усменпг испита из предмета Математика 1, Математика 2 и Математика 3 у мартовско-априлском апсолвентском року је 29.4. у 10 часова. Поред регуларног термина, биће организован и додатни термин 15.4. у 14 часова.
Студенти могу полагати усмени део испита у неком од два термина. Такође, уколико студент положи део усменог 15.4. има право полагања другог дела 29.4. Уколико студент не положи (део или у целини) усмени испит 15.4, нема право изласка 29.4.

Сале у којима ће се одржати усмени испити биће накнадно објављене на сајту Катедре.

 Врх стране
Ваша ip адреса: 54.166.128.254
Број клијената на вези: 4
Server Uptime:
176 dana 4 sati 45 minuta 1 sek


Претрага:
Одаберите предмет:
Текст претраге:


[Страна 1] Страна 2 Страна 3 Страна 4 Страна 5

© 2009. - 2014. Катедра за математику / Факултет организационих наука, Јове Илића 154, Београд