Вести

Упис оцене за студенте који су испит из М1 положиули у новембарско.децембарском року

школске 2019/20. године обавиће се у термину првог дана усменог испита у јануарском испитном року, 25.01.2020.

Предметни наставник

Др Оливера Михић

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати писменог испита из Математике 3 у јануарском испитном року.

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати писменог испит из Математике 1 као и информације о увиду у радове.

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати писменог испит из Математике 2 као и информације о увиду у радове.

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати активности за школску 2019/2020 за групе које су наставу слушале код професорке Милица Стјановић.

Примедбе на поене за присуство настави вршити маилом  на: nada.mladenovic@fon.bg.ac.rs

ВИШЕ

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду