Вести

Презиме
ВИШЕ

Испит у апсолвентском року су положили кандидати са бројем индекса:

ВИШЕ

Испит у апсолвентском року су положили кандидати са бројем индекса:

индекс
ВИШЕ

Испит у апсолвентском року су положили кандидати са бројем индекса:

0691/2016 - оцена 8

1012/2017 - оцена 8

0794/2016 - оцена 7

0689/2014 - оцена 6

Наведени студенти треба да пријаве испит у јунском испитном року, када ће им бити уписана ...

ВИШЕ

Наканадни усмени испити за студенте који су исти пропустили у фебруарском року, због Covid-19, као и испит у апсолвентском року који  је заказан за 13.04.2021.ВИШЕ

© 2021 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду