Вести

РАСПОДЕЛА ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА
21.05.2019. у 09:50| Нумеричка анализа

У прилогу се налази табела са домаћим задацима. За задатке који су означени црвеном бојом

неопходна је додатна консултација са предметни наставником. Могућа је узајамна размена задатака у

односу на ниво сложености. Све информације могу се добити у термину предавања., 22.05.2019.

Предметни ...

ВИШЕ

Додатни часови вежби из Математике 2, као припрема за други колоквијума,  одржаће се у недељу 26.05.2019, од 10 до 13 часова, у амф. Б009.

На овим часовима ће се радити и задаци из области које нису рађене на редовним вежбама.

ВИШЕ

ДМС - Обавештење у вези израде семинарских радова
18.05.2019. у 15:09| Дискретне математичке структуре

У прилогу можете преузети списак одобрених семинарских радова из ДМС-а.

Препоручен број страна семинарског рада: 15.

Препоручено време презентовања рада: 5 мин.

Рок за предају завршеног рада (путем мејла): 7.6.2019.

Термин одбране: 10.6.2019.

ВИШЕ

Резултати тестова из Нумеричке анализе 17.5.2019.
17.05.2019. у 09:59| Нумеричка анализа

У табели се налазе резултати тестова из Нумеричке анализе са свих досадашњих тестова. Увид у радове теста одржаног 17.5. ће бити у понедељак 20.5. у 12 часова.

Напомена: Постоји један непотписан рад из полиномске интерполације са 8 поена и један из система линеарних једначина са 9 поена.

ВИШЕ

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ ДЕЛА УСМЕНОГ ИСПИТА
17.05.2019. у 09:31| Нумеричка анализа

У прилогу су резултати усменог испита одржаног 15.05.2019.

Предметни наставник Др Раде Лазовић

ВИШЕ

© 2019 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду