Вести

Доласци и поени за активност
31.05.2018. у 19:59| Нумеричка анализа

У прилогу се налази табела са евиденцијом долазака и одговарајућим 

поенима за активност. Рекламације на табелу биће у термину предаје

домаћих задатака.

Предметни наставник Др Раде Лазовић

ВИШЕ

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ ДЕЛА УСМЕНОГ ИСПИТА
31.05.2018. у 18:30| Нумеричка анализа

У прилогу су резултати усменог испита одржаног 31.05.2018.

Предметни наставник Др Раде Лазовић

ВИШЕ

У прилогу су резултати тестова рађених у оквиру активности у настави код М. Стојановић. Студенима који су добро урадили тест унет је 1 поен, а студентима који су присуствовали настави, а нису радили тест унето је 0.5 поена, за сваки од тестова.

ВИШЕ

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ ДЕЛА УСМЕНОГ ИСПИТА
30.05.2018. у 20:34| Нумеричка анализа

У прилогу су резултати усменог испита одрзаног 30.05.2018.

ВИШЕ

Консултације пред други колоквијум
30.05.2018. у 16:12| Математика 2

Консултације пред други колоквијум из Математике 2 биће одржане у четвртак 31.05. од 09:30h, у сали Б103.

Душан Џамић

ВИШЕ

© 2018 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду