Вести | Математика 2

У прилогу можете преузети преостале резултате усменог испита из Математике 2 у јулском испитном року (1. и 10. група) и информације о терминима увида у радове. 

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати првог дела усменог испита из Математике 2 -  групе 7 у јулском испитном року, као и информације о увиду у радове. 

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати другог дела усменог испита из Математике 2 -  групе 9 и целог усменог испита  - групе 2 у јулском испитном року, као и информације о увиду у радове. 

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати првог дела усменог испита из Математике 2 -  групе 8 у јулском испитном року, као и информације о увиду у радове. 

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати остатка групе 1 писменог испита из Математике 2 у јулском испитном року, као и информације о увиду у радове.

ВИШЕ

© 2022 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду