Вести | Математика 2

У прилогу се налазе резултати  писменог испита из Математике 2 у јануарском испитном року, као и информације о увиду у радове. 

ВИШЕ

Резултати усменог испита у додатном року су следећи:

ВИШЕ

Наканадни усмени испити за студенте који су испунили услов да полажу усмени испит у доданом року биће одржан у понедељак  16.01.2023.  у сали Б103 у 8 часова.

Напомена: Право на полагање усменог испита у овом року имају само они студенти који ...

ВИШЕ

У јануарском и фебруарском испитном  роковима школске 2022/23 усмени испити ће се одржати усмено. 

Испитним питањима из Математике 2 се налазе на следећој локацији : http://math.fon.rs/matematika2-ispitna-pitanja.

ВИШЕ

Наканадни писмени испити за студенте који су испунили услов да полажу писмени испит у доданом року биће одржан у понедељак  21.11.2022.  у сали Б103 у 8 часова.

Напомена: Право на полагање писменог испита у овом року имају само они студенти ...

ВИШЕ

© 2023 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду