РЕЗУЛТАТИ УСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ НУМЕРИЧКЕ АНАЛИЗЕ

Нумеричка анализа 20.09.2021. у 16:19

У прилогу је табела у којој су евидентирани резултати усменог испита из Нумеричке анализе који је одржан 20.09.2021.

Увид у радове је 21.09. у 12.30, кабинет Ц202. 

Предметни наставник Др Раде Лазовић


Прилози

© 2022 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду