Правила полагања усменог преко теста

Математика 1, Математика 2, Математика 3 14.06.2020. у 10:45

У прилогу се налазе правила за полагање усменог дела испита преко теста.


Прилози

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду