РЕЗУЛТАТИ УСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ НУМЕРИЧКЕ АНАЛИЗЕ

Нумеричка анализа 02.07.2022. у 16:48

У прилогу је табела са резултатима усменог исита у јунском испитном року и са осталим параметрима који су битни за  формирање закључне оцене.

За студенте који су положили испит наведена је предложена закључна оцена. Уколико студент није задовољан предложеном оценом, неопходно је да

мејлом обавести предметног наставника најкасније до недеље, 03.07. до 18 часова. На тај начин оцена неће бити унесена у систем, а студенту се пружа

могућност да поново полаже једну одабрану тему у јулском року. Треба водити рачуна да свака нова оцена елиминише претходну, без обзира да ли је

мања или већа од претходне.

Увид у радове је у понедељак 04. 07.2022 у кабинету Ц202. Увид ће бити организован по темама по следећем распореду:

  12.00  Нелинеарне једначине

  13:00 Системи нелинеарних једначина

  14:00  Апроксимација функција 

Предметни наставник Др  Раде Лазовић


Прилози

© 2022 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду