Распоред полагања писменог испита из Нумеричке анализе - јунски испитни рок

Нумеричка анализа 19.06.2022. у 23:33

Распоред полагања се налази у прилогу: У једном документу је распоред за оне које полажу диференцијалне једначине а у другом за оне који полажу једну или више осталих тема.


Прилози

© 2023 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду