ОБАВЕШТЕЊЕ НА ТЕМУ "ТРИ ТЕМЕ"

Нумеричка анализа 09.09.2021. у 10:51

Студентима Аћић Весни, Јовановић Мини, Крсмановић Ђурђици, Милошевић Горани, Мирковић Милану, Нинковић Катарини и Чанић Андријани обрисани су поени редом на теме НЈ, НЈ, АФ, НЈ, АФ, АФ и СНЈ. Сви студенти који нису положили испит из НА, укључујући и претходно поменуте, настављају са полагањем  искључиво две теме.

Предметни наставник Др Раде Лазовић  

© 2022 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду