РЕЗУЛТАТИ УСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ НУМЕРИЧКЕ АНАЛИЗЕ

Нумеричка анализа 07.09.2021. у 17:04

У прилогу је табела у којој су уписани поени са усменог испита одржаног 07.09.2021. године.

Увид у радове је у среду, 08.09. у 11 часова у кабинету Ц202.

Предметни наставник Др Раде Лазовић


Прилози

© 2022 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду