Резултати усменог испита из Математике 1 у Covid 19 накнадном испитном року

Математика 1 16.04.2021. у 19:56

Презиме Име индекс писм акт усм1 усм2 усмени оцена
Ђикановић Марија 2020/0275 40 4 17 20   9
Кораћ Јана 2020/0420 31 4 10 18   7
Тројановић Емилија 2019/0712 31       39 8
Војновић Анђелија 2020/0028 36 4 25 25   9
Здравковић Никола 2020/0342 31 3 13 25   8

Наведени студенти треба да пријаве испит у јунском испитном року, када ће им бити уписана оцена из Математике 1.

© 2021 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду