Припрема за први колоквијум из Математике 1

Математика 1 05.11.2020. у 19:16

У суботу, 7.11, са почетком у 16 часова ће бити одржан додатни час из Математике 1 на коме ће се радити разни задаци са колоквијума и испита из ранијих школских година.

Такође, у 15 часова ће се одржати допунски час из система линеарних једначина са циљем да се изједначи ниво пређеног градива у свим групама.

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду