Важење писменог дела испита из Математике 2

Математика 2 22.10.2020. у 13:02

1. Писмени испит положен преко колоквијума 2020 или током испитних рокова почевши од јунског 2020, важиће у јануарском и фебруарском испитном року 2021. У испитним роковима 2020/21 почевши од јунског, важиће писмени испит положен током 2021 (тј. најраније у јануарском року 2021).

2. У јануарском и фебруарком року важиће иста правила за полагање усменог испита као и у осталим роковима 2019/20 године.

3. Од јунског испитног рока 2021. важиће нова правила слична новим правилима за Математику 1 и Математику 3.

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду