Математика 2 - резултати усменог испита за део 2. групе (цео усмени испит)

Математика 2 11.09.2020. у 23:10

У прилогу можете преузети резултате усменог испита из Математике 2 (део 2. групе) и информацију о увиду у радове.

Предложене оцене ће бити унете у систем, осим ако студент на увиду у радове не нагласи другачије.


Прилози

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду