On line консултације

Нумеричка анализа 19.05.2020. у 16:06

On line консултације из Нумеричке анализе код проф. Лазовића одржаће се у среду, 20.05.2020. у 12.00 часова

преко апликације Microsoft Teams. Студенти који желе да остваре увид у усмено полагање теме Нелинеарне 

једначине, треба да се најаве мејлом најкасније до среде у 11.00, како би се благовремено припремио образац за полагање.

Предметни наставник Др Раде Лазовић

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду