МОДИФИКАЦИЈА ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2019/20 ГОДИНИ

Нумеричка анализа 19.05.2020. у 15:32

У прилогу је модификација правила полагања испита из Нумеричке анализе која ће важити за школску 2019/20. годину.

Предметни наставник Др Раде Лазовић


Прилози

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду