РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ ДЕЛА УСМЕНОГ ИСПИТА

Нумеричка анализа 15.03.2020. у 11:46

У прилогу су резултати првог дела усменог испита одржаног 11.03.2020. године.

Предметни наставник Др Раде Лазовић


Прилози

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду