Резултати квалификационог теста из Нумеричке анализе

Нумеричка анализа 06.03.2020. у 17:07

У прилогу можете видети резултате теста. 

Студенти којима стоји 6* као број поена су у обавези да се јаве на следећем часу вежби да би им се рачунао тест као положен.

Увид у радове је у време консултација или на неком од часова вежби.


Прилози

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду