ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА

Нумеричка анализа 15.02.2020. у 17:23

У прилогу је презентација предмета Нумеричка анализа за 2020. годину

Предметни наставник Др Раде Лазовић


Прилози

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду