ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ НА ДАЉИНУ

Нумеричка анализа 14.02.2020. у 13:29

Позивају се студенти на режиму на даљину да се укључе  на редовна предавања и вежбе из

предмета Нумеричка анализа. У прилогу је списак свих студената који у летњем семестру слушају

овај предмет.

Предметни наставник Др Раде Лазовић


Прилози

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду