Писмени део испита из Математике 2

Математика 2 22.09.2019. у 11:26

Писмени део испит из Математике 2 положен у 2019. године преко колоквијума, јунском, јулском, септембарском или октобарском року важи у јануарском и фебруарском року 2020. године.

Положен писмени део испита у јануарском и фебруарском испитном року 2019. године не важи у 2020. години.

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду