ТАБЕЛА СА ПОЕНИМА У ТОКУ СЕМЕСТРА

Нумеричка анализа 19.06.2019. у 16:58

У прилогу је табела са поенима за све активноси у току семестра школске 2018/19. године.

Рекламације на табелу могу се реализовати у термину усменог испита, 23.06.2019.

Предметни наставник Др Раде Лазовић


Прилози

© 2019 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду