ОДБРАНА ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА

Нумеричка анализа 12.06.2019. у 17:13

Одбрана домаћих задатака обавиће се у среду, 19.06.2019. у 8.30 часова, кабинет C202.

Предметни наставник Др Раде Лазовић

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду