Резултати тестова из Нумеричке анализе 7.6.2019.

Нумеричка анализа 07.06.2019. у 19:23

У табели се налазе резултати из Нумеричке анализе са свих досадашњих тестова.

Увид у радове ће бити одржан у понедељак у 10 часова.


Прилози

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду