ПИТАЊА ЗА ДРУГИ ДЕО УСМЕНОГ ИСПИТА

Нумеричка анализа 07.06.2019. у 10:52

У прилогу се налази списак испитних питања за други део усменог испита.

Предметни наставник Др Раде Лазовић


Прилози

© 2020 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду