РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ ДЕЛА УСМЕНОГ ИСПИТА

Нумеричка анализа 10.05.2019. у 16:28

У прилогу су резултати усменог испита одржаног 08.05.2019.

Предметни наставник Др Раде Лазовић


Прилози

© 2019 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду