Математика 3 - Резултати апсолвентског рока

Математика 3 27.04.2019. у 08:30

Испит из Математике 3 су положили студенти Вујачић Мина 2016/1071 и Стаменковић Никола 2012/0428.

Студенти Коруга Катарина 2013/0467, Пауновић Марија 2014/0583 и Цекић Јелисавета 2012/0549 се позивају да  допуне писмени испит.

Студенти Милорадовић Дарко 2011/0142 и Цветковић Јована 2014/0803 се позивају да  допуне усмени испит.

© 2019 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду