Резултати апсолвентског рока - Математика 1

Математика 1 22.04.2019. у 16:00

Испит из Математике 1 у апсолвентском року положили су следећи кандидати са оценом 6:

851/13, 2044/16, 851/12, 873/12, 707/11, 691/11, 848/13

М. Боричић

© 2019 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду