ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА

Нумеричка анализа 28.02.2019. у 11:20

У прилогу се налазе правила полагања предмета Нумеричка анализа за школску 2018/19. годину.

Предметни наставник Др Раде Лазовић


Прилози

© 2019 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду