Писмени део испита из Математике 2

Математика 2 11.01.2019. у 00:54

Писмени део испит из Математике 2 положен у 2018. године преко колоквијума, јунском, јулском, септембарском или октобарском року важи у јануарском и фебруарском року 2019. године.

Положен писмени део испита у јануарском и фебруарском испитном року 2018. године не важи у 2019. години.

© 2019 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду