ПОМЕРАЊЕ ТЕРМИНА УСМЕНОГ ИСПИТА

Нумеричка анализа 06.09.2018. у 08:36

Усмени испиот из Нумеричке аналиѕе помера се за 14.09.2018. у 11.30  часова, сала 106.

Изузетно, студент може доћи на усмени испит у предвиђеном термину, 12.09.2018. у 9 часова,, Б009.

Неопходнео је да се mail-om најави предметном наставнику.

Предметни наставник Др Раде Лазовић

© 2019 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду