ПИТАЊА ЗА ДРУГИ ДЕО УСМЕНОГ ИСПИТА

Нумеричка анализа 13.06.2018. у 08:31

У прилогу се налазе питања за други део усменог испита у школској 2017/18 години.

Предметни наставник Др Раде Лазовић


Прилози

© 2019 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду