Обавештење у вези израде семинарских радова

Дискретне математичке структуре 14.05.2018. у 19:05

У прилогу можете преузети списак пријављених студената за израду семинарских радова из ДМС-а. Промена теме могућа је само у договору са предметним наставником.

Препоручен број страна семинарског рада: 15.

Препоручено време презентовања рада: 5 мин.

Рок за предају (путем мејла) завршеног рада: 6.6.2018.

Термин одбране (од 7.6. до 10.6) биће накнадно објављен.


Прилози

© 2019 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду