РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ ДЕЛА УСМЕНОГ ИСПИТА

Нумеричка анализа 10.05.2018. у 18:38

У прилогу су резултати усменог испита одржаног 09.05.2018. године.

Предметни наставник Др Раде Лазовић


Прилози

© 2019 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду