Апсолвентски рок

Математика 1, Математика 2, Математика 3 04.12.2017. у 18:34

Апсолвентски рок из предмета Математика 1, Математика 2 и Математика 3 одржаће се 11.12.2017. у Б009 у следећим терминима: у 16h писмени део испита и у 18h усмени део испита (који ће се полагати писмено). Студенти који су писмени део испита положили у току претходне школске године имају право изласка на усмени део. Усмени део испита неће бити прегледан студентима који не положе писмени део. 

© 2018 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду