Признавање писменог дела испита из Математике 2

Математика 2 28.11.2017. у 12:23

Положен писмени испит из Математике 2 током претходне школске године се признаје у јануарском и фебруарском испитном року текуће школске године.

© 2018 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду