РЕЗУЛТАТИ УСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ НУМЕРИЧКЕ АНАЛИЗЕ

Нумеричка анализа 19.09.2022. у 22:43

У прилогу је табела са подацима закључно са октобарским роком. Увид у радове је у уторак, 20.09. у 10 часова, кабинет Ц202.

НАПОМЕНА: Обавештавају се студенти који су на усменом делу испита освојили најмање 3 поена и у укупном збиру најмање 50

поена, да могу положити испит са оценом 6 (шест). Заинтересовани треба да се јаве предметном наставнику у уторак од 9

до 10 часова, кабинет Ц202. Уколико сте спречени да дођете, можете послати друга/рицу да пренесе вашу жељу.

Напомињем да других термина за упис оцене на овај начин неће бити.

Предметни наставник Др Раде Лазовић 


Прилози

© 2023 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду