РЕЗУЛТАТИ УСМЕНОГ ИСПИТА ИЗ НУМЕРИЧКЕ АНАЛИЗЕ

Нумеричка анализа 07.09.2022. у 19:22

У прилогу је табела са најновијим резултатима у септембарском року.

Увид у радове је у четвртак, 08.09. у 12 часова, кабинет Ц202.

Предметни наставник Др Раде Лазовић


Прилози

© 2023 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду