Вести | Математика 3

У прилогу се налазе резултати писменог испита из Математике 3 у јулском испитном року.

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати писменог испита из Математике 3  у јунском испитном року.

 

ВИШЕ

Испит из Математике 3 су положили студенти Вујачић Мина 2016/1071 и Стаменковић Никола 2012/0428.

Студенти Коруга Катарина 2013/0467, Пауновић Марија 2014/0583 и Цекић Јелисавета 2012/0549 се позивају да  допуне писмени испит.

Студенти Милорадовић Дарко 2011/0142 ...

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати писменог испита из Математике 3 у фебруарском испитном року.

 

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати писменог испита из Математике 3 у јануарском испитном року.

 

ВИШЕ

© 2019 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду