Вести | Математика 1

У прилогу се налазе спискови студената који су положили писмени испит из Математике 1 у фебруарском испитном року, као и термини увида у радове. Имена студената који нису положили нису објављена.

ВИШЕ

У прилогу се налазе спискови студената који су положили писмени испит из Математике 1 у јануарском испитном року, као и термини увида у радове. Имена студената који нису положили нису објављена.

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати активности за школску 2018/2019. 

Примедбе на поене за присуство настави вршити маилом  на: andricn@fon.bg.ac.rs

ВИШЕ

У прилогу можете видети резултате другог писменог колоквијума из Математике 1 као и информације о увиду у радове.

ВИШЕ

Решења задатака са другог колоквијума
15.01.2019. у 23:15| Математика 1

Решења задатака групе 3 са другог колоквијума из Математике 1.

Проф Д. Ђорић

ВИШЕ

© 2019 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду