Вести | Математика 1

У прилогу се налази остатак резултата групе 1 и 2 писменог испита из Математике 1 у фебруарском испитном року, као и информације о увиду у радове.

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати испита и информације о увиду у радове.

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати остатак групе 1 писменог испита из Математике 1 у фебруарском испитном року, као и информације о увиду у радове. 

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати још једног дела дела групе 2  писменог испита из Математике 1 у фебруарском испитном року, као и информације о увиду у радове. 

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати деo групе 2  писменог испита из Математике 1 у фебруарском испитном року, као и информације о увиду у радове. 

ВИШЕ

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду