Вести | Математика 1

Испит из Математике 1 у апсолвентском року положили су следећи кандидати са оценом 6:

851/13, 2044/16, 851/12, 873/12, 707/11, 691/11, 848/13

М. Боричић

ВИШЕ

У прилогу се налазе спискови студената који су положили писмени испит из Математике 1 у фебруарском испитном року, као и термини увида у радове. Имена студената који нису положили нису објављена.

ВИШЕ

У прилогу се налазе спискови студената који су положили писмени испит из Математике 1 у јануарском испитном року, као и термини увида у радове. Имена студената који нису положили нису објављена.

ВИШЕ

У прилогу се налазе резултати активности за школску 2018/2019. 

Примедбе на поене за присуство настави вршити маилом  на: andricn@fon.bg.ac.rs

ВИШЕ

У прилогу можете видети резултате другог писменог колоквијума из Математике 1 као и информације о увиду у радове.

ВИШЕ

© 2019 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду