Математика 3 - допуна правила

ДОПУНА ПРАВИЛА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24

У школској 2023/24 години, биће организована израда домаћих задатака током семестра, који ће се рачунати као саставни део усменог испита. Тако урађени домаћи задаци биће замена за одговарање доказа теорема на усменом делу испита, за студенте уписане по програму акредитованом 2022. године (за које Математика 3 има статус изборног предмета) као и за студенте уписане по претходним програмима, а који желе да одговарају на овај начин. За остале студенте, који су уписани по претходно акредитованим програмима, биће објављен списак додатних испитних питања заједно са основним списком питања за усмени део испита.

Обавештења курсу Математике 3 као и о домаћим задацима можете наћи на Teams-у на каналу Математика 3/Општи, а додатне материјале потребне за праћење предмета и израду домаћих задатака на Математика 3/Настава/Фајлови.

 

© 2024 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду